Přesuout na hlavní obsah

Kodex sportovce

- sportuji v duchu fair-play

- respektuji své rodiče, trenéry, spoluhráče, protihráče i rozhodčí

- jsem řádným reprezentantem Akademie individuálních sportů, stejně tak svého klubu, akademie, oddílu, jak na sportovišti, tak mimo něj

- plním všechny body Dohody mezi mnou a Akademií individuálních sportů

- nikdy nebudu užívat doping

- neužívám návykové látky (alkohol, tabák, drogy)

- dodržuji správnou životosprávu

- řádně plním školní docházku

- naplňuji zásady slušného a společenského chování

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500